Avís Legal

Titularitat

En compliment d'allò que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s'informa que aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat de l'Agència Catalana de la Joventut o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l'Agència.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web està subjecte a les següents:

 

Condicions d'ús

  1. L'accés i l'ús del lloc web són lliures i gratuïts. Tanmateix, l'Agència Catalana de la Joventut es reserva la possibilitat de restringir-ne determinades seccions per a les finalitats que estimi oportunes.
  2. L'usuari o usuària es compromet a fer un ús adequat del lloc, amb total subjecció a la llei i als bons costums, i a mantenir el degut respecte als altres usuaris i usuàries.
  3. Queda prohibit qualsevol ús comercial del lloc web.
  4. L'usuari o usuària s'obliga a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions continguts en aquest lloc web amb finalitats il·lícites, contràries a la llei, expressament prohibides en aquestes condicions d'ús i/o contràries als drets i interessos de l'Agència Catalana de la Joventut. Aquesta respondrà en cas d'incompliment d'aquesta obligació.
  5. L'usuari o usuària es compromet a no malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels materials i les informacions continguts en aquest lloc web ni els sistemes d'informació o els documents, arxius i qualsevol contingut emmagatzemat en qualsevol equip informàtic de l'Agència Catalana de la Joventut o de qualsevol usuari o usuària del lloc web.
  6. Queda prohibida la modificació i/o explotació de la pàgina i els seus continguts.
  7. L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions continguts en el present avís legal.

 

Privacitat de les dades

L'Agència Catalana de la Joventut informa que totes les dades facilitades a través dels formularis electrònics d'aquest lloc web i/o mitjançant correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. L'ús dels formularis esmentats, així com la tramesa de correus electrònics, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en aquests.

L'Agència Catalana de la Joventut es compromet a l'ús responsable i confidencial de les dades i garanteix que aquestes seran tractades d'acord amb la legislació vigent en cada moment i que només seran utilitzades amb el propòsit indicat en cada cas.

Les dades sol·licitades són, en cada moment, les imprescindibles amb relació a l'àmbit i les finalitats especificats. L'usuari respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades. L'Agència Catalana de la Joventut es reserva el dret d'excloure dels serveis registrats tots aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici de les accions legals que puguin ser procedents.

 

Dret d'accés

L'usuari pot exercir els drets d’informació, accés, rectificació, cancel•lació, oposició, portabilitat i oblit de les seves dades personals en els termes i les condicions previstes el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, enviant un escrit, juntament amb una fotocòpia del DNI i motiu de la sol·licitud, a:

Agència Catalana de la Joventut
Calàbria, 147
08015 Barcelona

O correu electrònic (adreçat a dpo.acjoventut@gencat.cat) i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital expedit pel CATCert.

 

Exclusió de responsabilitat

L'Agència Catalana de la Joventut no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pugui provocar la falta d'exactitud, autenticitat, exhaustivitat i actualitat de la informació continguda en aquest lloc web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i les manifestacions publicades en aquest lloc web com la informació obtinguda a través d'enllaços a sistemes externs als quals es pugui accedir.

L'Agència Catalana de la Joventut no garanteix la disponibilitat, la continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del lloc web i, per tant, exclou, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis habilitats, com també per les dificultats en l'accés als diferents llocs web o a aquells des dels quals, si escau, es prestin determinats serveis.

L'Agència Catalana de la Joventut no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus o altres elements lesius que puguin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari o usuària enviats a tercers. Per consegüent, declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d'altres tipus causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

L'Agència Catalana de la Joventut no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta Agència.

En cap cas les -cookies- o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar no serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària.

 

Tractament de galetes de navegació o cookies

El portal web del Carnet Jove així com les sites específiques per a cada programa utilitzen diferents aplicacions que instal·len galetes de navegació o cookies temporalment.

Les galetes de navegació o cookies son fitxers creats en el navegador de la persona usuària per registrar la seva activitat en el lloc web. Les cookies o galetes de navegació permeten a una pàgina web, entre d’altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip.

Tanmateix, una galeta de navegació o cookie no identifica una persona sinó una sessió d’usuari i té una vigència temporal limitada i, en cap cas, s’utilitzen per recollir dades de caràcter personal.

En concret, les galetes de navegació o cookies que s’instal·len son les següents:

  • Cookies pròpies: aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel propi editor.

Tipus de cookie: Pròpies

Finalitat de la Cookie: Identificar sessió d’usuari

Descripció: Combinació de computador-navegador-usuari anònim

 

  • Cookies de tercers: aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes través de les cookies.

Nom del proveïdor: Google Analytics

Finalitat de la Cookie: anàlisi web

Descripció: permet que els propietaris de llocs web coneguin com interactuen els usuaris amb el seu lloc web. Així mateix, habilita cookies en el domini del lloc en el qual et trobes i utilitza un conjunt de cookies denominades “__utma” i “__utmz” per recopilar informació de forma anònima i elaborar informes de tendències de llocs web sense identificar a usuaris individuals.

 

Xarxes Socials: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram

Finalitat de la Cookie: social media

Descripció: a les nostres pàgines web utilitzem widgets de xarxes socials per fer més dinàmica l’experiència de l’usuari i poder compartir contingut. Aquestes xarxes socials utilitzen cookies pròpies per identificar als usuaris i mostrar contingut personalitzat.

 

L’Agència Catalana de la Joventut compleix amb la normativa vigent i les directius de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Caràcter Personal, tal i com s’ha establert a l’apartat de Privacitat de les dades així com les instruccions de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de la Presidència.

Per navegar pels llocs web de l’Agència Catalana de la Joventut cal que es doni el consentiment per a la instal·lació de les galetes de navegació o cookies, a través del missatge de consentiment que apareix al lloc web en detectar-se una IP. De la mateixa manera, es poden deshabilitar directament en el seu navegador.

 

 

Pujar