Programa Connecta't

El Programa Connecta't està integrat per diverses propostes culturals, creatives i participatives orientades a afavorir la participació entre tots els que formeu part del programa i obrir-vos les portes cap al món professional, fomentant, entre d'altres, la vostra creativitat i valors com el de la solidaritat o l'europeïsme.

AVÍS: Els terminis de tots els tràmits de les Beques Carnet Jove 2020 queden suspesos i interromputs temporalment.

TRAMITACIÓ INTERROMPUDA TEMPORALMENT 
Atès la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen tots els procediments administratius i s’interrompen els terminis per a la tramitació de les beques Carnet Jove 2020. El còmput dels terminis es reprendran en el moment que perdi vigència l’esmentat Reial decret, o en el seu cas, les prorrogues del mateix.

Termini de presentació de sol·licituds: PENDENT NOUS TERMINIS.

 

 

 Entra al web del Programa Connecta't:  www.carnetjove.cat/connectat

 

Pujar

Fes-te el carnet jove ara!